I. Áp dụng đối với gói Web Hosting

I.1 Chúng tôi cam kết hoàn tiền trong vòng 30 ngày tính từ ngày đăng ký, quý khách hàng không hài lòng với dịch vụ (không áp dụng với dịch vụ tên miền, SSL, máy chủ riêng và V.A.T nếu có). Sau thời gian kể trên, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền bất cứ lý do gì trừ trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp dịch vụ. Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi một khách hàng và áp dụng đối với gói dịch vụ thanh toán cho kỳ hạn 3 tháng trở lên, Chính sách hoàn tiền không áp dụng với các dịch vụ đăng ký qua các chương trình khuyến mãi.

I.2 Hoàn tiền 100%: khách hàng sẽ được hoàn 100% giá trị dịch vụ trong vòng 15 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.

I.3 Hoàn tiền: khách hàng sẽ được hoàn số tiền còn lại của giá trị dịch vụ sau khi trừ phí sử dụng 1 tháng nếu như yêu cầu hoàn tiền thực hiện từ ngày thứ 16 tới ngày thứ 30 kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.

I.4 Từ chối hoàn tiền khi: nếu thông tin người yêu cầu hoàn tiền không trùng với người đăng ký bao gồm (số CMND, số Điện thoại đăng ký).

II. Áp dụng đối với gói VPS Linux

II.1 Chúng tôi cam kết hoàn tiền trong vòng 7 ngày tính từ ngày đăng ký, quý khách hàng không hài lòng với dịch vụ (không áp dụng với dịch vụ tên miền, SSL, máy chủ riêng và V.A.T nếu có). Sau thời gian kể trên, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền bất cứ lý do gì trừ trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp dịch vụ. Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi một khách hàng và áp dụng đối với gói dịch vụ thanh toán cho kỳ hạn 3 tháng trở lên, Chính sách hoàn tiền không áp dụng với các dịch vụ đăng ký qua các chương trình khuyến mãi.

II.2 Từ chối hoàn tiền khi: nếu thông tin người yêu cầu hoàn tiền không trùng với người đăng ký bao gồm (số CMND, số Điện thoại đăng ký).

III Áp dụng đối với gói VPS Windows

– VPS Windows không áp dụng chính sách hoàn tiền.

III. ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOMAINS

– Đối với tên miền đăng ký trên hệ thống không áp dụng chính sách hoàn tiền.

III. ÁP DỤNG ĐỐI VỚI Đăng ký SSL

– khi đăng ký SSL quý khách thanh toán 100% phí đăng ký trong năm. nếu quý khách hủy dịch vụ trong tháng đầu trừ 50% phí đăng ký.

III. ÁP DỤNG ĐỐI VỚI Đăng ký CDN

 – khi đăng ký CDN quý khách sẽ được tạo tài khoản trả trước mệnh giá 500k nếu quý khách không dùng hết dung lượng trong hợp đồng chúng tôi hoàn trả số tiền còn lại theo số G đã sử dụng.